Cecilia Lindborg

Vintern för mig närmare osäkerheten, skörheten inuti o/d 60×69
12 000 kr
Jag tappar fotfästet… o/d
68×75
14 000 kr