Cecilia Lindborg

Vintern för mig närmare osäkerheten, skörheten inuti o/d 60×69
12 000 kr
Jag tappar fotfästet; av alla drömmar, planer och möjligheter finns plötsligt bara jag själv i en avgränsad ljuskägla i mörkret  
O/d       68×75
14 000 kr