Lennart Mossberg

Född 1954 i Kumla

Utbildning:
Konstfack 1982- 85, Kungliga konsthögskolan måleri Stockholm 1985- 90

Utställningar i urval:
galleri Astley Uttersberg 2016
norra Vätterns konstrunda 2016
galleri O, Odensbacken 2016
Konstnärshuset/ KB Stockholm 2015
Olle Nyman ateljeer Saltsjö- Duvnäs 2015
Jakobsbergs konsthall Jakobsberg 2015
galleri Argo Stockholm 2015
galleri Eva Solin, Stockholm 2015
Hallsbergs konsthall, Bergööhuset, 2014
Bergdala konstgalleri, Växjö, 2014
galleri Argo, Stockholm, 2014
Bohus-Malmöns konstgård, Bohuslän, 2013
galleri D12, Uppsala, 2012
galleri Örsta, Kumla, 2012
galleri Eva Solin, Stockholm, 2012
Oijens Byström Nordkoster, 2011
galleri Gösta Bergman, Stockholm, 2011
galleri Oijens, Göteborg, 2010
Grand hotell, Stockholm, 2010
Enköpings konsthall, Enköping, 2010
galleri Astley, Uttersberg, samlingsutst. 2009
EU:s ministerrådsbyggnad, Justus Lipsius, 2009
Thielska galleriet separatutställning, Stockholm, 2009
Hallsbergs konsthall Bergööhuset, 2008
Konstforum, Norrköping, 2008
galleri Astley, Uttersberg, 2007
Örebro universitet, ”Nordic Gathering”, 2006
Nacka konsthall, Dieselverkstaden, Nacka, 2005
galleri Argo, Stockholm, 2008, -03, -01
”Comp i box” C. Rieloff, Stockholm, 1997
Örebro konsthall, Örebro, 2003, 1993
Thielska galleriet, Nio nu”, 1991
Västerås konstmuseum 1987

Kommande utställningar
Enköpings konsthall 2017
Karlskoga konsthall 2017
Bergööhuset, Hallsbergs konsthall 2018
Galleri Eva Solin Stockholm 2018
Norra Vätterns konstrunda 2018

Representerad
Västerås konstmuseum
Stockholms kommun o. landsting
Statens konstråd
Nacka kommun
Kumla kommun
Örebro kommun o. landsting
Värmdö kommun

Offentliga arbeten:
Konstnärlig utsmyckning på universitetssjukhuset i Örebro (O- huset).
St. Görans sjukhus nya patologen, Stockholm 2012

Stipendier:
Längmanska kulturfonden 2015
Konstakademien E. Sääfs stipendium 2014
Konstnärsnämnden 2004
Emil Bergs stipendium 1992
Hirsch stipendium 1990
Ax:son Johnsons stipendium 1989, 1990
Nelsons stipendium 1989
Anders Sandrews stipendium 1987
Monika de Meyers stipendium 1986
Örebro läns landstings kulturstipendium 1982

Adress: Tallvägen 9, 694 60 Åsbro
Mob. 0703 21 73 54
E-post: mossberglennart@hotmail.com

Lennart Mossberg, Vattenspegel, olja på duk, 88x62 cm
Lennart Mossberg, Vattenspegel, olja på duk, 88×62 cm