Lovisa Ivenholt, Turn and turn again

7 mars – 13 april. Vernissage 7 mars kl. 18-20.

”Går man lite längre i tolkningarna så handlar det inte bara om årsskiftningar och dagsrytm utan om liv och död, om en hel evighet och om korta sekunder.

Det är det inre livets drama snarare än den yttre verklighetens skiftande gång som Ivenholts expressiva måleri fångar.

Att måla är ett sätt att fundera över de stora frågor som bor i det mest banala.”

Joanna Persman

 

Lovisa Ivenholt, Squirm, 100×100, o/plexi.
Lovisa Ivenholt, Archive, 100×100,  o/plexi.
Lovisa Ivenholt, Writ, 68×35, o/plexi.