Studenter på Kungliga Konsthögskolan visar måleri

 

Utställningen är nu avslutad men det går bra att ”fönstertitta” på utställningen som hänger kvar till januari.

 

Galleri Argo visar under hösten måleri från KKHs studenter i två utställningar.

Del 1 den 5 oktober – 27 oktober. Vernissage torsdag 4 oktober kl 18-20. Elina Eriksson, Elinor Silow, Kasper Nordenström, Robin Rydenhov, Roger Smedby och Simon Wadstedt.

Del 2 den 9 november – 1 december. Vernissage torsdag 8 november kl 18-20. Anna Pajak, Edit Sihlberg, Emelie Markgren, Ivar Löwheim, Leif Engström, Lisa Lundgren och Malin Petersson.

 

Susanna Slöör har recenserat del 1 av utställningen på Om Konst. Läs här >>

Susanna Slöör har recenserat del 2 av utställningen på Om Konst. Läs här >>

 

STUDENTER PÅ KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN VISAR MÅLERI

Galleri Argo har tagit initiativet att bjuda in studenter från Kungl. Konsthögskolan som använder måleri som uttryck att ställa ut. Då gensvaret var stort genomförs utställningen i två delar, med den första delen i oktober (5 oktober – 27 oktober) och den andra delen i november (9 november – 1 december).

Snarare än att sätta ett övergripande tema på utställningen har studenterna genom gemensamma besök i galleriet och i varandras ateljéer reflekterat över utställningsrummets möjligheter och begränsningar. Utställningarna presenterar verk av tretton målare och bjuder in att uppleva den bredd som just nu finns bland målande studenter på Kungl. Konsthögskolan.

Som en del i utställningen har studenterna svarat på frågorna;
Vad betyder måleri för dig som uttryck och vad är viktigt för dig i ditt måleri? Vad visar du i utställningen?

Kristina Janni Ståhl
Utställningskoordinator
Adjunkt med inriktning måleri, Kungl. Konsthögskolan