Visas nu

Här visas ett urval verk ur aktuell utställning på Argo konstdepå.

Thomas Edetun, Stöttad, 40×40, 2017
Thomas Edetun, Hostel, 90X120, 2016
Yvonne Jeppsson, Synvilla, 72×43, olja på duk
Corinne Ericson, Hagia-Sofia, 2015
Fredrik Vestergård, Palazzo Pitti II
Fredrik Vestergård, Palazzo Pitti II, 132×57, 2015
John Stenborg, Axiom nr 15, 69×63, Blandteknik, 2013
John Stenborg, Axiom nr 31, 47×42, blandteknik, 2011
Britt-Marie-Hansson, Stolen, väv/gobelängteknik
Britt-Marie-Hansson, Stolen, väv/gobelängteknik