Yvonne Jeppsson – Nya målningar

25 januari – 24 februari

Vernissage 25 januari

Konståret 2018 på Argo- galleri och konstdepå, inleds med en utställning av Yvonne Jeppsson. Jeppssons konstnärskap i allmänhet och den nu aktuella utställningen i synnerhet har studerats och recenserats av Joanna Persman. Gå in under Cogito Argo och läs en målande text av ett stort konstnärskap.

”Jeppsson är arvtagare till de romantiker som uppfattade naturen som själens spegel och till de modernister som i spontaniteten sökte sanningen.”
Joanna Persman

Utställningen visar både akvareller och målningar med olja på duk och pannå.

Vernissage den 25 januari kl 18-20 med konstnären närvarande.

Varmt välkomna!

Yvonne Jeppsson, akvarell, 56×39 cm
Yvonne Jeppsson, olja på duk, 83×72 cm
Yvonne Jeppsson, akvarell
Yvonne Jeppsson, olja på duk, 100×70 cm